Přehledný daňový kalendář 2023

Kalendář obsahuje termíny pro plátce daně a účetní organizace. Data pochází z webu ministerstva financí ČR. www.mfrc.cz
Rádi bychom Vám tedy připomněli daňové povinnosti v roce 2023, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů. Daňový kalendář můžete použít ke stažení a k vytištění

leden 2023

9. 1. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
21. 1. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
24. 1. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 1. spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2012
25. 1. daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2012 (pokud vznikl nárok) -
25. 1. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2012
25. 1. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
25. 1. souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec -
25. 1. výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec -
31. 1. biopaliva - hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
31. 1. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2012
31. 1. daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2013
31. 1. daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2012

únor 2023

11. 2. spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 2. daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2013 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2012
15. 2. podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně -
20. 2. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25. 2. spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 2. spotřební daň - daňové přiznání za leden 2013
25. 2. daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za leden 2013 (pokud vznikl nárok) -
25. 2. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden
25. 2. souhrnné hlášení za leden -
25. 2. výpis z evidence za leden -
25. 2. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2013
28. 2. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2013
28. 2. odvod z loterií a jiných - podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2012

březen 2023

1. 3. daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012
12. 3. spotřební daň - splatnost daně za leden 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 3. podání oznámení platebního zprostředkovatele -
15. 3. daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
20. 3. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20. 3. elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012 -
20. 3. pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
25. 3. spotřební daň - daňové přiznání za únor 2013
25. 3. daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2013 (pokud vznikl nárok) -
25. 3. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor
25. 3. souhrnné hlášení za únor -
25. 3. výpis z evidence za únor -
25. 3. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2013
27. 3. spotřební daň - splatnost daně za leden 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

duben 2023

2. 4. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2013
2. 4. podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2012 -
2. 4. podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám -
2. 4. daň darovací - podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů
9. 4. spotřební daň - splatnost daně za únor 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 4. daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2013
22. 4. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
22. 4. pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
22. 4. odvod z loterií a jiných - podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2013
24. 4. spotřební daň - splatnost daně za únor 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 4. spotřební daň - daňové přiznání za březen 2013
25. 4. daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2013 (pokud vznikl nárok) -
25. 4. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
25. 4. souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen -
25. 4. výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen -
25. 4. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2013
30. 4. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2013

květen 2023

10. 5. spotřební daň - splatnost daně za březen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
20. 5. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20. 5. pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
27. 5. spotřební daň - splatnost daně za březen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
27. 5. daňové přiznání za duben 2013 -
27. 5. daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2013 (pokud vznikl nárok) -
27. 5. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben
27. 5. souhrnné hlášení za duben -
27. 5. výpis z evidence za duben -
27. 5. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2013
31. 5. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2013
31. 5. daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
31. 5. splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) -

červen 2023

10. 6. spotřební daň - splatnost daně za duben 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
17. 6. daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. 6. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20. 6. pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
24. 6. spotřební daň - splatnost daně za duben 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 6. spotřební daň - daňové přiznání za květen 2013
25. 6. daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2013 (pokud vznikl nárok) -
25. 6. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen
25. 6. souhrnné hlášení za květen -
25. 6. výpis z evidence za květen -
25. 6. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2013

červenec 2023

1. 7. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2013
1. 7. podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce -
10. 7. spotřební daň - splatnost daně za květen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 7. daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí 2013
22. 7. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
22. 7. pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
22. 7. odvod z loterií a jiných - podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 2. čtvrtletí 2013
25. 7. spotřební daň - splatnost daně za květen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 7. daňové přiznání za červen 2013 -
25. 7. daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2013 (pokud vznikl nárok) -
25. 7. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
25. 7. souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen -
25. 7. výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen -
25. 7. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen
31. 7. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2013

srpen 2023

9. 8. spotřební daň - splatnost daně za červen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
20. 8. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20. 8. pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
26. 8. spotřební daň - splatnost daně za červen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
26. 8. daňové přiznání za červenec 2013 -
26. 8. daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2013 (pokud vznikl nárok) -
26. 8. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec
26. 8. souhrnné hlášení za červenec -
26. 8. výpis z evidence za červenec -
26. 8. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec

září 2023

2. 9. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2013
2. 9. daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
9. 9. spotřební daň - splatnost daně za červenec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
16. 9. daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
20. 9. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20. 9. pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
24. 9. spotřební daň - splatnost daně za červenec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 9. spotřební daň - daňové přiznání za srpen 2013
25. 9. daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2013 (pokud vznikl nárok) -
25. 9. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen
25. 9. souhrnné hlášení za srpen -
25. 9. výpis z evidence za srpen -
25. 9. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen
30. 9. daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
30. 9. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2013

říjen 2023

10. 10. spotřební daň - splatnost daně za srpen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 10. daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí 2013
21. 10. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
21. 10. pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
21. 10. odvod z loterií a jiných - podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2013
25. 10. spotřební daň - splatnost daně za srpen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 10. daňové přiznání za září 2013 -
25. 10. daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2013 (pokud vznikl nárok) -
25. 10. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
25. 10. souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září -
25. 10. výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září -
25. 10. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2013
31. 10. daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
31. 10. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2013

listopad 2023

11. 11. spotřební daň - splatnost daně za září 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
20. 11. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
20. 11. pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
25. 11. spotřební daň - daňové přiznání za říjen 2013
25. 11. daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2013 (pokud vznikl nárok) -
25. 11. splatnost daně za září 2013 (pouze spotřební daň z lihu) -
25. 11. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen
25. 11. souhrnné hlášení za říjen -
25. 11. výpis z evidence za říjen -
25. 11. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2013

prosinec 2023

2. 12. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2013
2. 12. daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
10. 12. spotřební daň - splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
16. 12. daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
16. 12. daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad 2013, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 % pátek 20.
16. 12. daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
16. 12. pojistné - podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
27. 12. spotřební daň - splatnost daně za říjen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
27. 12. daňové přiznání za listopad 2013 -
27. 12. daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2013 (pokud vznikl nárok) -
27. 12. daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad
27. 12. souhrnné hlášení za listopad -
27. 12. výpis z evidence za listopad -
27. 12. energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad
31. 12. daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2013